τηλ. για ραντεβού 210 68 26779
τηλ. για ραντεβού 210 68 26779

Be my eyes

Be my eyes
29/01/2015 news

Lend your eyes to a blind person.
Δάνεισε τα μάτια σου σε έναν τυφλό.

http://www.bemyeyes.org

A Network of Eyes

Be My Eyes is an app that connects blind people with volunteer helpers from around the world via live video chat.

Download now and start helping blind people see.

Share this | Μοιραστείτε: