Εορταστικό Ωράριο Χριστουγέννων 2016

Εορταστικό Ωράριο Χριστουγέννων 2016
02/12/2016 kakiasoptics.gr

#ωράριο #kakiasoptics.gr #Χαλάνδρι #Chalandri #Athens #Greece

Κυριακή 11/12/2016 11:00-18:00
Πέμπτη 15/12/2016 09:00-21:00
Παρασκευή 16/12/2016 09:00-21:00
Σάββατο 17/12/2016 09:00-18:00
Κυριακή 18/12/2016 11:00-18:00
Δευτέρα 19/12/2016 09:00-21:00
Τρίτη 20/12/2016 09:00-21:00
Τετάρτη 21/12/2016 09:00-21:00
Πέμπτη 22/12/2016 09:00-21:00
Παρασκευή 23/12/2016 09:00-21:00
Σάββατο 24/12/2016 09:00-18:00
Κυριακή 25/12/2016 Κλειστά
Δευτέρα 26/12/2016 Κλειστά
Τρίτη 27/12/2016 09:00-21:00
Τετάρτη 28/12/2016 09:00-21:00
Πέμπτη 29/12/2016 09:00-21:00
Παρασκευή 30/12/2016 09:00-21:00
Σάββατο 31/12/2016 09:00-17:00
Κυριακή 01/01/2017 Κλειστά
Δευτέρα 02/01/2017 Κλειστά

Share this | Μοιραστείτε:
This website stores some user agent data. These data are used to track our website statistics in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
505