Γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων (GDPR) εν ισχύ

Γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων (GDPR) εν ισχύ
20/05/2018 kakiasoptics.gr

#kakiasoptics.gr #GDPR #whitecoats #redhat #Chalandri #Athens #Greece

When we launched our website in mid-2015 we took care to select components and suppliers that take security and privacy into consideration. For example SSL encryption, perimeter firewalls, secure DNS, newsletter data hashing etc have been in place ever since. We will continue to improve as conditions arise. Today visitor IP hashing for legitimate traffic is enabled and as long as you visit our website without being logged in there are no personal identifiers.

Feel free to browse our website and leave your hat on.

Share this | Μοιραστείτε: