τηλ. για ραντεβού 210 6816 845
τηλ. για ραντεβού 210 6816 845

Εκχύλισμα καννέλας ως απολυμαντικό υγρό φακών επαφής

Εκχύλισμα καννέλας ως απολυμαντικό υγρό φακών επαφής
09/08/2016 Editor

Πρόσφατα δημοσιεύθηκε έρευνα με τίτλο “Cinnamon oil: A possible alternative for contact lens disinfection¨ απο Αιγύπτιους ερευνητές στο Contact Lens and Anterior Eye, August 2016.

Είναι πολύ ενθαρρυντικό που γίνονται τέτοιες έρευνες και η βιομηχανία αγκαλιάζει την δύναμη της φύσης.

#kakiasoptics #disinfection #research #elsevier #contactlenses #cinnamon #oregano #biofilm #Χαλάνδρι #Chalandri #Athens #Greece

¨Essential oils that have shown good antibiofilm action in in vitro testing include:

  • Cinnamon bark: Staphylococcus epidermis biofilm (Nuryastuti et al 2009)
  • Oregano: S. aureus and S. epidermis biofilm (Nostro et al 2007)
  • Thyme: Listeria monocytogenes biofilm on stainless steel and polystyrene (Desai et al 2012)
  • Rosemary: Candida albicans and C. tropicalis biofilm (Chifiriuc et al 2012)
  • Tea tree: S. aureus, MRSA and C.albicans biofilm (Kwiecinski et al 2009, Park et al 2007, Sudjana et al 2012)¨

Πηγές:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26794666

http://roberttisserand.com/2012/10/tea-tree-oil-biofilm/

Share this | Μοιραστείτε: